Svanberga Byalag

 Sök:
Svanberga Byalag »
Aktuellt » Grannsamverkan » Övrigt » Styrelsen »

 

OBS ! 

Det har skett stora förändringar inom grannsamverkan,

så fort vi får kännedom om dom läggs dom upp här.

 grannsamverkan

 

 

Grannsamverkan mot brott

 

Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att vi tillsammans ser om vårt område och hjälps åt att vara uppmärksamma.

En väsentlig del av samverkan är vetskap om riskerna för inbrott, brand och vattenskador, samt kunskap om hur man skyddar sig.

Huvudkontaktman för hela området är Isse Blomberg, Svanbergavägen 11, Tel 070-3620046.

Hon har det övergripande ansvaret för organisationen och ansvarar också för att hålla kontakten med polisen. För sina respektive närområden ansvarar kontaktmän:

 

 

Område 1

Pernilla Bryntesson

Lyhundravägen 5

Område 2

Anette Karlsson

Lyhundravägen 21

 

Peter Bäcklund

Lyhundravägen 22

 

Område 3

Camilla Karlsson

Jens Ström

Svanbergavägen 32

 

 

Område 4

Theresa Henriksson

Svanbergavägen 12

 

Område 5

Mats Eriksson

Svanbergavägen 5

 

Område 6

Patrik Olsson

Niklasborgsvägen 6

 

Område 7

Sven-Olov Persson

Fridhemsvägen 18

 

Område 8

Tony Söderman

Pl4292

Område 9

Birgit Bergqvist

Pl4270

 

Ulla Forsberg

Pl4263

Område 10

Petra Bergqvist

Byvägen 5

 

Ove Sjöman

Vinbärsvägen 4

Område 11

Eva Mattson

Risslingby 4344

 

 


 

Skyltning

Om skyltar har gått sönder eller om du önskar sätta upp ytterligare skylt, dekaler på fönster eller dörr, kontakta Isse Blomberg. Notera att du först bör läsa igenom avsnittet Minimikrav för att kontrollera att du tagit del av och utfört dessa punkter.

Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan

  1. Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom
  2. Meddela dina grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än en vecka
  3. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt
  4. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen om du ser något som "är fel"

Genom medverkan i Grannsamverkan kan det hända att du premieras t ex i form av billigare försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om det är aktuellt i just ditt fall.

 

 

 

 ©Svanberga Byalag. Alla rättigheter reserverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.