Svanberga Byalag

 Sök:
Svanberga Byalag »
Aktuellt » Grannsamverkan » Övrigt » Styrelsen »

 

 

Allt innehåll på Webbplatsen, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara, skyddas av Svanberga byalags  upphovsrätt. Allt innehåll ägs av Svanberga byalag eller dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att Användaren ges någon som helst rätt till Svanberga byalags immateriella rättigheter.Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är också förbjudet. Användaren får inte heller kopiera eller anpassa Html-koden som Svanberga byalag använder för att utforma och driva sina sidor. Denna skyddas också av Svanberga byalags upphovsrätt. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Svanberga byalags immateriella rättigheter. Alla markeringar för upphovsrätt och varumärkesskydd och liknande skall behållas vid kopiering för privat bruk. Svanberga byalag ger användaren tillstånd att titta på och ladda ner en kopia av innehållet på Webbplatsen uteslutande för sitt personliga, icke-kommersiella bruk.

 

 

 

 

 ©Svanberga Byalag. Alla rättigheter reserverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.